Przetargi

W dniu w dniu  30 czerwca 2015 roku o godzinie 14:30 w biurze Stowarzyszenia w Goniadzu, przy ulicy Dolistowskiej 21,  dokonano otwarcia ofert złożonych w ramach  przetargu na usługę w zakresie przeprowadzenia audytu projektu „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym Ujście Warty poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Etap 2 ”

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty