Wydarzenia

25 stycznia 2012r. o godz. 12.00 w Regionalnym Centrum Ratownictwa w Witnicy odbyło się spotkanie zaaranżowane przez Burmistrza Pana Andrzeja Zabłockiego.

 
Zwołane zostało ono w związku z Projektem: Aktywna ochrona ptaków wodnych 
i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” – Bagna są dobre! O takie spotkanie poprosili radni, sołtysi oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości, ponieważ mieli oni sporo obaw i pytań związanych z tym Projektem, a także wskazywali na braki w systemie komunikacji społecznej na etapie projektowania. Udział w konsultacjach wzięli przedstawiciele Parku Narodowego „Ujście Warty”, Stowarzyszenia Ptaki Polskie, Lubuskiego Zarządu Melioracji, Regionalnego Zarządu Gospodarki, Lubuskiej Izby Rolniczej, Komisji Rolnictwa Rozwoju Wsi UMiG Witnica, Powiatowego Biura Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz rolnicy zainteresowani tematem. 
 
Zebranie, krótką przedmową nt. prac związanych z rewitalizacją rowów melioracyjnych na Polderze Północnym, rozpoczął Z-ca Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty” – Roman Skudynowski. Następnie Projekt i jego założenia wszystkim zebranym przybliżył Paweł Sidło – wiceprezes Stowarzyszenia oraz Specjalista ds. monitoringu efektów ekologicznych. Po zakończonej prelekcji przyszedł czas na pytania od zgromadzonych. Najwięcej pytań miał Pan Waldemar Wrzesiński, który reprezentował zainteresowanych rolników.
 
Zaniepokojenie wśród nich wywołało słowo „zalewanie”, które zostało niefortunnie użyte w Abstrakcie wysłanym do Gminy. Padło również pytanie o dzierżawy łąk na terenie Parku. Radni UMiG Witnica jako Komisja Rolnictwa Rozwoju Wsi, chcąc kontrolować poszczególne etapy Projektu, zaproponowała, że do życia zostanie powołana specjalna grupa robocza. Ma ona wspierać i współpracować z wykonawcami projektu. Izba Rolnicza miała zastrzeżenia co do konserwacji istniejącej sieci melioracyjnej, obawiając się, zmiany istoty  funkcjonalności odprowadzania wód .Podsumowując, spotkanie przebiegło dość burzliwie, ale większość niejasności ze strony zgromadzonych została rozwiana przez przedstawicieli Parku oraz reprezentantów Stowarzyszenia Ptaki Polskie. Postanowiono również, że częściej będą organizowane tego typu spotkania, aby na bieżąco informować zainteresowanych o przebiegu prac na Polderze Północnym.