Aktualności

Zawiadamiamy, o wybraniu najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie urządzeń melioracji wodnej na terenie Polderu Północnego w Parku narodowym „Ujście Warty” w ramach projektu ” Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania” Etap2 Bagna są dobre!(Działanie A1) Zamawiający: Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie.

W ramach zamówienia w wyznaczonym terminie złożone zostały cztery oferty:

 

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena Ilość Przyznanych punktów
1 Konsorcjum firm: ”EROBUD” Budownictwo Wodne i Melioracyjne Ewa Maksym ul. Krasińskiego 119/10, 74-101 Gryfino Zakład Usług Technicznych „Stefański” ul. Piłsudskiego 30, 72-300 Gryfice 6 673332,36 zł 68,70
2 Konsorcjum firm: Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski, Bobowicko ul. Kasztanowa 13, 66-300 Międzyrzecz Agencja Usługowa Stanisław Cap Św. Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz 4 584666,66 zł 100,00
3 EUROVIA POLSKA S.A Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce 7 277540,88 zł 63,00
4 Zakład Remontowo-Budowlany inż. Jerzy Zyskowski „BUDROMEX” sp. j. ul. Warszawska 239, 66-400 Gorzów Wlkp. 4 973669,30 zł 92,18

 

Zamawiający, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Konsorcjum firm: Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski, Bobowicko ul. Kasztanowa 13, 66-300 Międzyrzecz, Agencja Usługowa Stanisław Cap, Św. Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz


Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryterium określonym w specyfikacji zamówienia tj.: najniższej zaproponowanej ceny.