Aktualności

 

    Mimo niesprzyjającej aury, nadal prowadzone są prace na obszarze wdrażanego projektu  pt. Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Etap2 

 Zgodnie z założeniami, działania prowadzone na tym terenie mają  za zadanie usprawnić funkcjonowanie zaniedbanej sieci melioracyjnej (Działanie C5). Prace przebiegają sprawnie i jak do tej pory udało się poddać konserwacji 108 km rowów z planowanych 168. Właśnie odbył się odbiór trzeciego etapu prac.