Aktualności

 

Z inicjatywy delegatów Lubuskiej Izby Rolniczej z gm. Witnica dnia 27 lutego 2013r odbyło się w Regionalnym Centrum Ratownictwa w Witnicy spotkanie, na które zostali zaproszeni przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej woj. lubuskiego, przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za meliorację i ochronę przyrody oraz sołtysi i przedstawiciele rolników z miejscowości, których grunty są położone w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Narodowego „Ujście Warty”. Spotkanie otworzył i prowadził Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Władysław Piasecki. Tematem spotkania był stan melioracji na obszarze Polderu Północnego oraz jej wpływ na przedmioty ochrony i realizację zadań ochronnych w związku z realizacją projektu „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są dobre!” ( Działania C1-C5).Pojawiło sie wiele zrzutów oraz kontrowersji związanych z  prowadzonym  przez nas oraz Park Narodowy "Ujście Warty" projektem, na które odpowiadał dyrektor Parku  Konrad Wypychowski. Dla ochrony ptaków wodnych i błotnych projekt zakłada utworzenie trzech stref  uwilgotnienia, które mają powstrzymać dalszą degradację tego terenu, a tym samym pozytywnie oddziaływać na ptaki siewkowe. Miejscowi gospodarze obawiają się, że podniesienie poziomu wód na terenie Parku spowoduje również zalanie gruntów należących do nich.Głos zabrali min. delegaci z Lubuskiej Izby Rolniczej Czesław Hładki ,Bronisław Bach, Wiceprezes Stowarzyszenia Ptaki Polskie Paweł Sidło oraz Wicewojewoda Jan Świrepo. Dyskusja, która chwilami była dość burzliwa, zakończyła się zaoferowaniem pomocy i współpracy, celem rozwiązania problemu związanego z pozyskaniem środków na przeprowadzenie konserwacji rowów melioracyjnych znajdujących się poza teren Parku Narodowego „Ujście Warty”, a tym samym po za miejscem wdrażanego projektu Bagna są dobre! (Działania C1-C5).