Bagna są Dobre

Dnia 24.02.2014 r. w siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” odbył się odbiór kolejnego etapu prac ziemnych ( Działanie C5), prowadzonych w związku z projektem pt. Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre!

Odebrane zostało kolejne 40 km rowów przekonserwowanych w ramach etapu V i VI.