Aktualności

  W ostatnim tygodniu, w ramach monitoringu efektów ekologicznych prowadzonego na potrzeby projektu: Bagna są Dobre! Etap 2, przeprowadzone zostały badania gleboznawcze(Działanie E4). Zespół naukowy podczas prowadzonych badań zbierał ważne informacje na temat stopnia zmurszenia torfu. W tym celu w wybranych punktach Polderu Północnego pobrane zostały próbki do analizy laboratoryjnej. Każdy z pobranych profili glebowych został również szczegółowo opisany. Wyniki tych badań poznamy już wkrótce, kiedy pojawi się pełne opracowanie.