Aktualności

Kolejny raz odbędzie się Dzień Informacyjny LIFE+ organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Celem konferencji jest rozpropagowanie informacji na temat Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz wymiana doświadczeń między beneficjentami LIFE+, a potencjalnymi wnioskodawcami. Obecnie realizowanych jest ponad 40 projektów LIFE w Polsce, z których doświadczeń warto korzystać podczas przygotowywania wniosków aplikacyjnych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy 21 lutego na nasze stoisko, gdzie będziemy prezentować nasze projekty: Bagna są Dobre! oraz Orlik Ptak Jakich Mało.

Więcej informacji na stronie:   http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,405,dzien-informacyjny-life-2013.html

Fotorelacja z wydarzenia:

: