Ujście Warty
Plany i przekroje  budowli piętrzących

Plany i przekroje budowli piętrzących

13.05.2014

Załączniki: ...

Kluczowe problemy siedliskowe na obszarze projektu Bagna są dobre! Ujście Warty

Kluczowe problemy siedliskowe na obszarze projektu Bagna są dobre! Ujście Warty

16.06.2012 | autor: Jacek Karczewki

Podstawowy problemem jest przesuszenie oraz w konsekwencji degradacja gleb na terenie wdrożenia Projektu (Polder ...

Najważniejsze gatunki i siedliska projektu Bagna są dobre! Ujście Warty

Najważniejsze gatunki i siedliska projektu Bagna są dobre! Ujście Warty

16.06.2012 | autor: Jacek Karczewki

Obszar projektu (Polder Północny w granicach Parku) położony jest na obszarze włą...

Dlaczego projekt Bagna są dobre! Ujście Warty

Dlaczego projekt Bagna są dobre! Ujście Warty

16.06.2012 | autor: Jacek Karczewki

Miejscem realizacji Projektu jest tzw. Polder Północny w ...

O projekcie Bagna są dobre! Ujście Warty

O projekcie Bagna są dobre! Ujście Warty

01.02.2012 | autor: Jacek Karczewki

Bagna są Dobre! ...

Kluczowe efekty ekologiczne projektu Bagna są dobre! Ujście Warty

Kluczowe efekty ekologiczne projektu Bagna są dobre! Ujście Warty

22.01.2012 | autor: Jacek Karczewki

Efekty ekologiczne zamierzone w trakcie realizacji projektu można podzielić na dwie grupy: bezpośrednie i pośrednie.&...

Kluczowe działania zaplanowane w projekcie Bagna są dobre! Ujście Warty.

Kluczowe działania zaplanowane w projekcie Bagna są dobre! Ujście Warty.

22.01.2012 | autor: Jacek Karczewki

Działania zaplanowane w ramach Projektu można podzielić na 5 głównych obszarów:

Efekty rzeczowe projektu Bagna są dobre! Ujście Warty

Efekty rzeczowe projektu Bagna są dobre! Ujście Warty

22.01.2012 | autor: Jacek Karczewki

Wśród wielu zaplanowanych efektów (i rezultatów) rzeczowych kluczowe są:

Korzyści i wartość dodana projektu Bagna są dobre! Ujście Warty

Korzyści i wartość dodana projektu Bagna są dobre! Ujście Warty

22.01.2012 | autor: Jacek Karczewki

  Projekt harmonijnie łączy w sobie kilka istotnych aspektów i przynosi ...

Zespół realizujący Projekt

Zespół realizujący Projekt "Ujście Warty"

02.01.2012

Zespół realizujący Projekt Bagna są Dobre "Ujście Warty"  

Trochę historii.

Trochę historii.

10.12.2011 | autor: Jacek Karczewki

  Teren realizacji Projektu jest fragmentem ogromnego obszaru, który pierwotnie porastał...