Przyroda

Galeria Przyroda

A.Tabor A.Tabor Bataliony (Philomachus pugnax) A. Tabor Bielik (Haliaeetus albicilla) C. Korkosz Bielik (Haliaeetus albicilla) Cezary Korkosz Bielik (Haliaeetus albicilla) Cezary Korkosz Błotniak Stawowy - Kłosowscy Bóbr (Castor fiber) Kłosowscy Cezary Korkosz - Ważka Cyranka - Kłosowscy Czajka (Vanellus vanellus) Kłosowscy Czernica (Aythya fuligula) Cezary Korkosz Derkacz (Crex crex) A. Tabor Gęgawy - A. Tabor Gęś Gęgawa (Anser anser) C. Korkosz Gęś Gęgawa (Anser anser) Cezary Korkosz Gągol (Bucephala clangula) Cezary Korkosz Głowienka (Aythya  ferina) C.Korkosz Krakwa (Anas strepera) Cezary Korkosz Krwawodzioby - Kłosowscy Łyska (Fulica atra) Cezary Korkosz Marcin Nawrocki Marcin Nawrocki Marcin Nawrocki - Zimorodek Ohar (Tadora tadora) Cezary Korkosz Ohar (Tadora tadora) Cezary Korkosz Perkoz Rdzawoszyi - Mateusz Matysiak Podróżniczek (Luscinia svecica) Cezary Korkosz Remiz (Remiz pendulinus) C. Korkosz Rybitwa Bialowąsa (Chlidonias hybridus) C. Korkosz Rybitwy Białoskrzydłe - Kłosowscy Rycyk (Limosa limosa) Cezary Korkosz Rzekotka - Kłosowscy Stara Warta - A. Tabor Wierzby - A. Tabor Zimorodek (Alcedo atthis) Cezary Korkosz Żurawie - Kłosowscy