Hydrotechnika w służbie ptaków

Urządzenia melioracyjne poddane konserwacji na obszarze Polderu Północnego Witnica w celu zwiekszenia uwilgotnienia siedlisk ptaków wodno-błotnych.