Wydarzenia

W dniach 20-21 marca 2012

nasze biuro zaszczyciła swoja obecnością

Pani Edyta Owadowska – zewnętrzny Monitor Projektu Przyjazd Pani monitor związany był z oceną efektów prowadzonego projektu pt.: „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Etap 2”.

Projekt jest wdrażany w partnerskiej współpracy stowarzyszenia Ptaki Polskie oraz Parku Narodowego „Ujście Warty”. Sfinansowano go ze środków Komisji Europejskiej – LIFE+, umowa LIFE09 NAT/PL/ 000257 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa 502/ 2010/Wn04/OP-WK-LF/D. W ciągu dwóch dni wizytacji udało się nam przedstawić progres prowadzonego projektu, dokumentację oraz przedyskutować zagadnienia techniczne i finansowe. Omówione zostały także planowane propozycje zmian we wdrażanym projekcie. Harmonogram wizyty przewidywał wyjazd na teren Polderu Północnego, gdzie na bieżąco można było zobaczyć efekt prowadzonych tam prac ziemnych. Pani Edyta Owadowska wzięła również udział w warsztatach pt. „Bagna są dobre” przeprowadzanych w szkołach.