O Projekcie

Załączniki:

Budowla piętrząca zbrojenie 10B

Budowla piętrząca 10A

Kładka drewniana 13_1

Kładka drewniana 13_2

Odbudowa jazu Nr 1_6A

Odbudowa jazu Nr 2_7

Odbudowa jazu Nr 3_8

Odbudowa jazu Nr 4_9A

Profil podłużny kanał Stara Warta 1_100_10000_3

Profil podłużny kanał Warnicki 1_100_10000_4

Profil podłużny kanału Kamienieckiego 1_100_10000_5_1

Profil podłużny kanał Mały 1_100_10000_5_2

Projekt zagospodarowania terenu 1_5000_2_1

Projekt zagospodarowania terenu 1_5000_2_2

Projekt zagospodarowania terenu 1_5000_2_3

Projekt zagospodarowania terenu 1_5000_2_4

Projekt zagospodarowania tereny 1_5000_2_5

Projekt zagospodarowania terenu 1_5000_2_6

Projekt zagospodarowania tereny 1_5000_2_7

Projekt zagospodarowania terenu 1_5000_2_8

Przeplawka dla ryb 12

Przepust drogowy 11

Umocnienia przy jazach Nr 1_2_3

Umocnienie przy jazie Nr 4_9B

Zastawka drewniana przenośna 14