Bagna są Dobre

W dniu 27 stycznia 2014 roku uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji podsumowywującej projekt LIFE+ pt. ”Orlik Ptak Jakich Mało”. Konferencja przebiegała pod tytułem  "Orlik grubodzioby - aktualne działania ochronne i wyzwania na przyszłość". 

W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Biebrzańskiego Parku Narodowego, Komitetu Ochrony Orłów, a także wielu zagranicznych gości z Czarnogóry, Ukrainy, Białorusi, Estonii i Grecji.

Podczas konferencji mieliśmy możliwość promowania również naszego projektu pt.  „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre!”

Na naszym stoisku można było zasięgnąć informacji dotyczących wdrażanego przez nas projektu, a także zapoznać się z materiałami promocyjnymi m.in. folderami, broszurami i posterem (Zadanie D1)