Bagna są Dobre
Bagna były różnie nazywane w różnych regionach Polski
biel, biele, bachorze, bagnisko, bagniska, bajoro, bara, grzęzawisko, barzelisko, czahar, ligawica, krekot, 
błoto, grzęzawica, grzęzawa, moczar, moczary, mokradlina, mszar, mszary, mokradło, mokrzawa, torfowisko, 
topiel, topielisko, rojst, sapowisko, sapa, trzęsaka, trzęsawisko…