Bagna są Dobre

We wrześniu 2017 roku nasz film Bagna są dobre! doczekał się podwójnej emisji w Programie Drugim Telewizji Polskiej – ogólnopolskim programie docierającym do wszystkich regionów Polski i odbieranym również poza granicami kraju. Emisja miała miejsca w dniach 15.09.2017 r. o godz. 15:28 oraz 17.09.2017 r. o godz. 11:52. Według danych statystycznych otrzymanych z Telewizji Polskiej film obejrzało łącznie ok. 650 tys. odbiorców Programu Drugiego Telewizji Polskiej. 

Film dedykowany jest siedliskom mokradłowym .


"Bagna są dobre!" - to również tytuł medialny naszego projektu, którego celem jest zwiększenie uwilgotnienia siedlisk zagrożonych ptaków na terenie Polderu Północnego Witnica w Parku Narodowym "Ujście Warty".


Film zrealizowany na terenie Parku Narodowego "Ujście Warty" w ramach projektu LIFE09/NAT/PL/000257: 

"Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Etap 2"

Reżyseria: 
Jacek Karczewski
Tomasz Ogrodowczyk
Michał Ogrodowczyk

Czyta: 
Krystyna Czubówna